Podlediadau

Dyma ail bennod yng nghyfres podlediad y Fforwm. Wedi'i recordio ar 7 Chwefror 2019, mae'r podlediad yn sgwrs rhwng tri o bobl allweddol y Fforwm: Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu'r Sector WCVA; Phil Fiander, Dirprwy Prif Weithredwr WCVA; a Charles Whitmore, Cydlynydd y Fforwm.

 

Dyma bennod gyntaf yng nghyfres podlediad newydd sbon y Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit. Wedi'i recordio ar 10 Ionawr 2019, mae'r podlediad yn sgwrs rhwng tri o bobl allweddol y Fforwm: Athro Jo Hunt (Canolfan Llywodraethiant Cymru); Athro Dan Wincott Cadeirydd Blackwell yn y Gyfraith (Canolfan Llywodraethiant Cymru); a Charles Whitmore, Cydlynydd y Fforwm.

Mae'r tri yn cynnig gwybodaeth amhrisiadwy am Brexit, a'i effaith bosibl ar sefydliadau'r trydydd sector. Gall gwrandawyr ddisgwyl gwybodaeth gadarn a diduedd am yr amrywiol sefyllfaoedd a'r heriau sy'n wynebu Cymru a'r DU ar ddechrau 2019.