Paratoi at Brexit

21 Ionawr 2019 – Iechyd Cyhoeddus Cymru – Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd

Ionawr 2019 – Llywodraeth y DU – Data Protection and Brexit: Is Your Organisation Prepared?

12 Rhagfyr 2018 – Cyngor Celfyddydau Cymru – Asesu goblygiadau Brexit ar gyfer y celfyddydau

Rhagfyr 2018 – Grant Thornton / Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – Pecyn Gwaith Parodrwydd am Brexit