Iechyd a Gofal Cymdeithasol

07 Mawrth 2019 - Grŵp Rhanddeiliaid Iechyo a Gofal Cymdeithasol - Bwletin Brexit Rhanddeiliaid

21 Ionawr 2019 – Iechyd Cyhoeddus Cymru – Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd

Tachwedd 2018 – National Institute of Economic and Social Research – Brexit and the Health and Social Care Workforce in the UK – Crynodeb yma