Deall Brexit ‘heb gytundeb’ 

Ionawr 2019 – Brexit Civil Society Alliance – A No Deal Brexit: Impacts On Rights, Standards, Governance And Transparent Law-Making

Ionawr 2019 – Gwasanaethau Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Paratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb: Y sefyllfa ddiweddaraf

Medi 2018 – UK in a changing EU – Costs of a no deal revisited