Cysylltu

Cynhelir Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit ar y cyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). I gael gwybodaeth gyfreithiol ar Brexit yn benodol i gymdeithas sifil, llenwch y ffurflen isod i roi’ch enw ar ein rhestr ohebu sy’n cylchredeg gwybodaeth ar Brexit yn rheolaidd.

Neu fel arall anfonwch ebost at Charles Whitmore, cydlynydd y fforwm: whitmorecd@cardiff.ac.uk.

 

Llenwch y ffurflen isod

 
Enw *
Enw