cyllid i’r trydydd Sector

Tachwedd 2018 - All Party Parliamentary Group Post-Brexit Funding for Nations, Regions and Local Areas - Report of an initial inquiry into the UK Shared Prosperity Fund.

Hydref 2018 - Equality and Diversity Forum - UK Shared Prosperity Fund: Creating Inclusive Growth

Hydref 2018 - Rob Tinker - Joseph Rowntree Foundation - Designing a Shared Prosperity Fund

Medi 2018 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y paratoadau ar gyfer disodli ffrydiau cyllido’r Undeb Ewropeaidd yng Nghymru

Mehefin 2018 - Llywodraeth Cymru - Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ol Brexit: Ymarfer Ymgysylltu - Adroddiad Cryno

Rhagfyr 2017 - Llywodraeth Cymru - Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ol Brexit

Mehefin 2018 - Llywodraeth Cymru - Papur a Gyflwynwyd gerbron Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Paratoadau ar gyfer Disodli Cyllid yr UE yng Nghymru.

Mehefin 2017 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Ymchwiliad i ddyfodol polisi rhanbarthol - beth nesaf i Gymru?

Mai 2018 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Paratoadau ar gyfer Disodli Cyllid yr UE yng Nghymru

Awst 2018 - Archwilydd Cyffredinol Cymru - Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd strwythurol yr UE

Chwefror 2018 - Y Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Shared Prosperity, Shared Rights: replacing EU funding for equality and human rights after Brexit

NCVO ac ERSA - Future Employment and Skills Training for Disadvantaged Groups: A Successor to the ESF

Gorffennaf 2018 - Ysgrifennydd Gwladol Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (James Brokenshire) - Update on the UK Shared Prosperity Fund before the House of Commons.

Awst 2018 - Nikos Kapitsinis ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 - Income and funding of the Welsh voluntary sector in the post-2010 austerity period

Mai 2018 - Locality - Future Places: How Replacing EU Funds can Unlock the Power of Community

Gorffennaf 2017 - EUCLID ar gyfer Grwp Amgylchedd Hanesyddol Cymru - Assessing the European Union’s contribution to heritage & the historic environment in Wales since 2007

2016 - Jayne Woolford - Implications of Brexit for UK ESIF programming and future regional policy