Cyhoeddiadau

Ar y dudalen hon fe welwch holl gyhoeddiadau’r fforwm sy’n rhoi diweddariadau ar ddatblygiadau cyfredol Brexit

 
getting br.png

Paratoi at Brexit

findings c.png

Canfyddiadau’r Fforwm

 

PAPUR BRIFFIO’R TRYDYDD FFORWM - 5 RHAGFYR 2018

Papur briffio sy’n crynhoi’r themâu a drafodwyd mewn digwyddiad bord gron ar 5 Rhagfyr 2018 ynglŷn â’r Cytundeb Ymadael a Pharatoadau Cymdeithas Sifil at Brexit.

diweddariad brexit - Rhagfyr 2018

Diweddariadau Thematig ar Brexit - Tachwedd 2018

Casgliad o ddiweddariadau byr 3-5 munud yr un ar Brexit yn y meysydd canlynol: Cyllid Mewnfudo - Hawliau Dynol a ChydraddoldebMasnachYr AmgylcheddDatganoli

diweddariad brexit - CYTUNDEB YMADAEL - Tachwedd 2018

Ail rifyn y gyfres o ddiweddariadau Brexit yn canolbwyntio ar yr hyn sydd i’w ddisgwyl ar ôl cyhoeddi'r cytundeb ymadael ac amlinelliad o’r datganiad gwleidyddol.

diweddariad brexit rhifyn 1 - GORFFENNAF 2018

Rhifyn cyntaf diweddariadau a fydd yn cymryd tua 10 munud i’w darllen ac a gyhoeddir yn rheolaidd. Yn yr un yma ceir diweddariad ar Gyllid a Chronfa Ffyniant a Rennir y DU, Masnach, Papurau Gwyn Llywodraeth y DU, y Cytundeb Rhynglywodraethol a beth yw’r camau nesaf ar gyfer Brexit!

nodyn briffio o ddigwyddiad y fforwm - 15 MaI 2018

Nodyn sy’n crynhoi’r materion a drafodwyd yn nigwyddiad cyntaf Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit ar 15 Mai 2018.

taith y ddeddf ymadael

Crynodeb o bwyntiau allweddol wedi i’r Bil Ymadael basio drwy’r broses seneddol a throsolwg o’r camau nesaf ym mhroses Brexit. 

Datganoli a’r cytundeb rhynglywodraethol

Esboniad cryno o ddarpariaethau’r Ddeddf Ymadael ar gyfer datganoli a’r cytundeb rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

diweddariad brexit - 7 mai 2018

Crynodeb o ddatblygiadau Brexit yn y pythefnos diwethaf. Daeth cyfnod adrodd y Bil Ymadael i ben gyda diwygiadau gan yr Arglwyddi ar y canlynol: pleidlais ystyrlon, undeb tollau, trefniadau’r ffin ag Iwerddon, Asiantaethau Ewropeaidd, craffu ar offerynnau statudol.

diweddariad brexit - 27 ebrill 2018

Crynodeb o ddatblygiadau Brexit yn y pythefnos diwethaf gan gynnwys: diwygiadau’r Arglwyddi ar y Siarter Hawliau Sylfaenol a phwerau Harri’r wythfed, ffurfio’r cytundeb rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a’r undeb tollau.