Amdanom ni

 
 

Prosiect ar y cyd yw Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac fe’i hariennir gan y Legal Education Foundation. Ei nod yw rhoi’r grym a’r gallu i’r trydydd sector ddeall proses Brexit, a chyfrannu ati, drwy ddarparu gwybodaeth hygyrch a chymorth cydlynydd. Bydd yn:

  • Cysylltu mudiadau cymdeithas sifil ac arbenigwyr blaenllaw i ysgogi dadlau a thrafod gwybodus

  • Galluogi grwpiau ac arbenigwyr i rannu gwybodaeth a manteisio ar arbenigedd sydd eisoes yn bodoli

  • Datblygu safbwyntiau a rennir a chymryd camau ar y cyd.

Bydd y Fforwm yn cyhoeddi papurau briffio rheolaidd, yn darparu adnoddau arlein ac yn trefnu digwyddiadau rheolaidd ynghylch Brexit. Gall hefyd ymateb i geisiadau am wybodaeth benodol am Brexit gan fudiadau, felly mae croeso i chi gysylltu!